Tips voor je eigen website

Doel en doelgroep bepalen

Het is belangrijk om eerst je doel en doelgroep vast te stellen. De informatie die je hierbij verzamelt, is van belang bij het bepalen van de inhoud en de toon van je teksten. Dus zorg ervoor dat je het doel en de doelgroep goed omschrijft. Begin niet in het wilde weg te schrijven, want dan schiet je zeer waarschijnlijk je doel voorbij.

Structureren op siteniveau

Het structureren van een website is in eerste instantie niets anders dan het logisch indelen van pagina’s onder de homepage. De belangrijkste informatie plaats je direct onder de homepage. Je brengt verdiepingen aan in de site in de pagina’s op een lager niveau. Het is belangrijk dat de bezoeker niet verdwaalt. Maak duidelijk waar hij/zij zich bevindt. Dit kun je doen met een index, inhoudsopgave, logische navigatiebalken of met een overzicht van de pagina’s, dit heet een sitemap.

Structureren op paginaniveau

Tekst op een beeldscherm wordt anders gelezen dan tekst in een boek. Het beeldscherm beïnvloedt de manier waarop een webpagina moet worden gestructureerd en de schrijfstijl. Het structuren van een webpagina begint bij het begrijpen van de verschillen tussen een HTML-pagina en een gedrukte pagina. De informatie op een webpagina moet duidelijk zijn opgedeeld in hapklare brokken. Doe je dit niet, dan ontstaat een onrustig beeld, waardoor de bezoeker zal afhaken.

Indelen in blokken

Je kunt pagina’s indelen in zogenaamde blokken. Voorbeelden van blokken zijn alinea’s, een inleiding, een opsomming, een afbeelding en een hyperlinkblok. Tekstblokken vormen een belangrijk onderdeel van de paginastructuur, maar er zijn dus meer soort blokken.

Nieuwe schrijfstijl

Beeldschermteksten moeten in een andere, nieuwe stijl geschreven worden. De webteksten moeten natuurlijk voldoen aan dezelfde grammaticaregels als gedrukte teksten. Het is echter beter om ‘nette spreektaal’ te gebruiken dan schrijftaal. Het is bij beeldschermteksten belangrijk meteen met de deur in huis te vallen. Lezers hebben geen zin lange teksten te lezen van het beeldscherm. De kop en inleiding moeten duidelijk maken waar de tekst over gaat. Elke alinea begint met een kernzin.