Tijdens de samenwerking met kleine en middelgrote ondernemingen (mkb), micro-ondernemingen en startende ondernemingen heb je het voorrecht om te werken met ondernemende geesten.

Dit zijn bedrijfsleiders met grote vastberadenheid en passie; ze zijn niet bang om moeilijke beslissingen te nemen. Maar wat de digitalisering betreft, zal een aantal mensen zeggen dat dit een enorme investering is. En dat is begrijpelijk, omdat de geïnvesteerde tijd en middelen niet altijd snel worden terugverdiend.

De meeste ondernemers zijn zich wel degelijk bewust van de voordelen van digitalisering, maar zijn toch terughoudendheid in het nemen van de allereerste stap.

Begin klein, maar wees duidelijk over de doelstelling

De eerste stap is het stellen van een duidelijk doel. Met het automatiseren kun je bijvoorbeeld werken aan het verbeteren van een klanttraject, het automatiseren van saaie repeterende werkzaamheden of data beter te kunnen analyseren. Als het doel is om backend processen te stroomlijnen, dan is het zinvol om te beginnen met digitaliseren.

Dit betekent dat er virtuele kopieën van papieren documenten moeten worden gemaakt; op deze manier wordt een brief een mailtje en worden formulieren e-formulieren. Dit kan natuurlijk ook voor andere elementen toegepast worden. Zo kunnen sommige bedrijven zelfs microfilm scannen en omzetten naar digitale bestanden.

Efficiënt een bedrijf verbeteren

Met een moderne bestandsdelingstechnologie zoals cloud systemen houdt je documenten veilig en georganiseerd online beschikbaar. Terugkerende administratieve taken worden hierdoor aanzienlijk ingeperkt. Hierdoor houden medewerkers meer tijd over voor uitdagende taken, zoals het verbeteren van processen, persoonlijk contact met klanten of onderhandelingen met leveranciers.

Digitalisering is de eerste  cruciale stap die de weg vrijmaakt voor meer geavanceerde bedrijfsprocessen, zoals voorraadbeheer, CRM (customer relationship management) en POS (point-of-sale) – die een hogere productiviteit voor bedrijven mogelijk maken.

Hulp bij schaalvergroting

De weg van de digitalisering is niet altijd gemakkelijk, maar je hoeft het niet alleen te doen. Beroepsverenigingen, de Kamers van Koophandel en innovatiecentra kunnen bedrijven helpen de collectieve sterke punten, middelen en ervaring in te zetten voor het oplossen van gemeenschappelijke zakelijke uitdagingen.